Hírek

2017-03-08

Módszertani szervezet kijelölése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014.(IX.16.) EMMI utasítás 6. számú függelék II. Család és Ifjúságügyi terület fejezet B) címének 12. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva az 1997. évi XXXI. törvénygyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.)96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatok ellátására a bölcsőde és a mini bölcsőde szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén 2017. február 15-től2018. március 31-éig Magyar Bölcsődék Egyesületét(székhelye: 1119 Budapest Tétényi út 46/48.képviselő: Acsainé Végvári Katalin elnök) jelölöm ki. Bővebben


2017-03-08

Pozitív adózási lehetőségek a bölcsődében!

  • bölcsődei ellátás biztosítása esetén a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes képviselő foglalkoztatója részben vagy egészben átvállalhatja a térítési díj megfizetését [az Szja törvény 1. melléklet 8.6 pont a) és c) alpontja alapján értékhatár megkötés nem merül fel];
  • a munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költségek, ráfordítások elismert költségként nem növelik a társasági adóalapot, tehát, akár a teljes működési költség is elszámolható (TAO tv. 3. számú melléklet B) pont 3. alpontja alapján).
  • évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 159. §(1) bekezdése alapján az adóalany köteles az adóalany által a szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. Abban az esetben tehát, ha a munkáltató (mint az általános forgalmi adó alanya) a bölcsődével úgy állapodik meg egy háromoldalú megállapodás keretében (munkáltató – bölcsőde – gyermek szülője, törvényes képviselője), hogy a bölcsődei szolgáltatást saját nevében, de a munkavállaló javára rendeli meg, akkor a munkáltató tekinthető a fenti szolgáltatás igénybe vevőjének, és így a bölcsődének módjában áll a térítési díj megfizetése kapcsán a számlát a munkáltató nevére kiállítania.
  • A számla munkáltatóra történő kiállíthatóságát nem befolyásolja, ha a magánszemély (pl.: szociális helyzetre tekintettel) díjkedvezményben részesül. Ez utóbbi összefüggés fordítottja is igaz, az a körülmény, hogy a munkáltató átvállalja a térítési díj fizetését, nem érinti a díjkedvezményre való jogosultságot.
  • A bölcsődében (nem pénzben) nyújtott ellátás adómentes, függetlenül a fenntartó személyétől,abban az esetben is adómentes, ha az ellátásért a munkavállaló egyáltalán nem vagy csak kedvezményes díjat fizet.
  • január 1-jétől az Szja törvény vonatkozó szabályának változása következtében azonos szabályok alkalmazhatók mind a bölcsőde, mind az óvoda tekintetében a munkáltatói hozzájárulásokra.

2017-02-13
Megújult a Magyar Bölcsődék Egyesületének weboldala! Gazdag információval tudjuk támogatni a bölcsődei munkatársakat, tagjainkat. Érdemes mindennap rákeresni az hírekre, információkra!

2017-01-02
Folyamatos tagfelvétel. Az elhivatottság mellett legalább annyira fontos a megfelelő szakmai háttér. Egyesületünk azokat képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat. Még nem tagunk?

 


2016-12-31

Tízezerrel nőhet a következő években a bölcsődei helyek száma és 2017 januárjától béremelésre számíthatnak a középfokú végzettségű gondozók.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Tisztelt Egyesületi Tagok! Tisztelt Intézményvezetők, Bölcsődevezető Kollégák! 2018. február 27-én, kedd 10 órától szakmai tájékoztató napot tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

 

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.
MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete