Hírek

2017-10-09

Személyiségi teszt – jó szível ajánljuk a 16Personalities tesztjét, mely konkrét és pontos leírást ad önmagunkról, hogy kik is vagyunk és miért úgy csináljuk a dolgunkat, ahogy csináljuk. Kiválóan alkalmazható intézményvezetőknek is a munkatársak megismeréséhez. Teszt kitöltése!


2017-10-05

Dajka képzés - Tájékoztató levél a bölcsődei dajka képzésről

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176. § (2) bekezdése értelmében, „A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről és a 2016. december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról.”

A korábbi technikai munkakörben dolgozó közalkalmazottakat át kell sorolni bölcsődei dajka munkakörbe „a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelmények teljesítésétől függetlenül - az alap- vagy középfokú végzettségüknek megfelelően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti A-D fizetési osztályba sorolásáról.” szerint.

A jogszabály továbbá nevesíti, hogy a bölcsődei dajka tanfolyamot 2018. december 31-ig kell elvégezniük a dolgozóknak.

A dajka képzés lebonyolítása Európai Uniós pályázat keretében történik, mely 1500 fő dajka részére ingyenes képzésen való részvétel lehetőséget biztosít. A pályázat kezelője a Családbarát Ország Nonprofit Kft. A bölcsődei dajka tananyag tartalmán és a dajkákat képzők, képzési tananyagán folyamatosan dolgoznak a Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértői, viszont a pályázati eljárásrend és közbeszerzési folyamatokat sem befolyásolni sem irányítani nem tudják. Így a pályázat kezelőitől kapott tájékoztatás alapján a közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt, a bölcsődei dajka tanfolyamok 2018. júniusában fognak elkezdődni. A nyári képzések előnyösen érintik a bölcsődéket, hiszen megfelelő ütemezéssel a bölcsődei lezárások idejében lesz lehetőség a dajkáknak részt venni a képzéseken, így nem hiányoznak az aktív munkavégzés menetéből.

A jogszabályban megjelölt határidőig – 2018. december 31-ig – minden bölcsődei dajka részt tud venni a kötelezően előírt képzésen.

A bölcsődei dajka képzés formájáról, feltételeiről és tartalmáról a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről címmel. A Magyar Közlöny 149. számában található és olvasható (2017. szeptember 18.)

A bölcsődei dajka tanfolyam 100 órából áll, amelyből 75 óra az elméleti tananyag feldolgozása, 25 óra a gyakorlat az 1. melléklet A) részében foglalt tematika szerint, melyből a tanfolyam tartalmára vonatkozólag idézzük a legfontosabbakat:

„IV. A bölcsődei dajka tanfolyam szakmai követelménymoduljai

 1. Modul: A bölcsődei neveléshez, gondozáshoz járuló segítő feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében
 2. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében
 1. Tantárgyak és tematika
 2. Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek

16 óra

1.1. fejlődéslélektani alapismeretek;

1.2. bölcsődei nevelés, gondozás célja, feladata, rendszere és általános elvei;

1.3. a gyermek tevékenységének főbb formái, a nevelés színterei, a család;

1.4. kommunikáció – kompetenciahatárok;

1.5. a bölcsődei dajka és a gyermek a nevelés folyamatában.

 1. Gondozási ismeretek

25 óra

2.1. a gondozás alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése;

2.2. egészséges életmódra nevelés;

2.3. higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek;

2.4. gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tárolása, kezelése;

2.5. étkezéssel kapcsolatos gondozáson kívüli feladatok ellátása;

2.6. a kisgyermeknevelő gondozási feladatával összehangoltan közreműködés az étkezési feladatok segítésében;

2.7. a gyermekek étkezési és étkeztetési feltételeinek biztosítása – előkészítés, étkezés befejezését követő

teendők.

 1. Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem

8 óra

3.1. munkahelyre vonatkozó szabályok, képviselet, kapcsolattartás;

3.2. biztonsági előírások (munkavédelem, tűzvédelem);

3.3. foglalkozási balesetek;

3.4. takarítás, a környezetgondozás, környezetápolás szabályai.

 1. Elsősegélynyújtás és betegápolás alapismeretek

8 óra

4.1. az elsősegélynyújtás általános szabályai;

4.2. gyermekbetegségek jellemzői;

4.3. fertőző betegségek, rovarcsípések, élősdiek;

4.4. a beteg gyermek fertőző betegsége esetén követendő egészségügyi előírások.

 1. Szakmai gyakorlat

25 óra

5.1. a bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás;

5.2. gyermekfelügyelet biztosítása levegőztetésnél;

5.3. a gyermek ellátásához szükséges eszközök előkészítése;

5.4. takarítási feladatok, kisgépek kezelése;

5.5. egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása.

 1. Kommunikációs ismeretek és gyakorlat

18 óra

6.1. az emberi kommunikáció főbb jellemzői, speciális kommunikációs helyzetek hatékony kezelése;

6.2. kommunikáció, kapcsolattartás kompetenciahatárai;

6.3. kapcsolattartás a családokkal;

6.4. szituációs gyakorlatok.

 1. A tanfolyam lezárása

A modulok teljesítéséről írásban és gyakorlatban történő számonkérés.

 1. Modul: A bölcsődei nevelés, gondozás feladatai a bölcsődei dajka tevékenységében
 2. vizsgafeladat:

A 0–3 éves korú gyermek fejlődésének életkori sajátosságai. A bölcsődei tevékenységformák jellemzői. A gondozás

alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése. Egészséges életmódra nevelés.

Időtartam: 30 perc

Formája: írásbeli

 1. vizsgafeladat:

A bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás. Részvétel a gondozási feladatok ellátásának segítésében.

A kisgyermeknevelő segítése a gyermekfelügyeletben levegőztetésnél, a gyermekek ellátásával kapcsolatos

eszközök előkészítése.

Formája: gyakorlati

 1. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében
 2. vizsgafeladat:

Az egészségmegőrzés feladatai a bölcsődében. Fertőző betegségek felismerése, elsősegélynyújtás. Tennivalók

betegség, baleset esetén, a balesetmegelőzés feladatai. Gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tálalása, kezelése.

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a bölcsődei élet során. A munkavállalással, munkavégzéssel

kapcsolatos munkajogi ismeretek. A bölcsőde szervezete, mint munkahely.

Időtartam: 30 perc

Formája: szóbeli

 1. vizsgafeladat:

Takarítási feladatok ellátása, kisgépek kezelése. Az egészségügyi, higiénés, munkavédelmi, tűzvédelmi,

balesetvédelmi szabályok betartása.

Formája: gyakorlati”

A fentiekben idézett jogszabály megjelenéséről hírt adtunk az egyesület weboldalán és facebook oldalán is, ennek ellenére számtalan kérdés érkezik hozzánk a rendeletben leírtakkal kapcsolatban, ezért idéztünk a mellékletből.

Budapest, 2017. október 5.

Acsainé Végvári Katalin

Elnök Levél letöltése


2017-09-28

Módosult a Még jobb kezekben EFOP-1.9.9-17 – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése című felhívás. Tájékoztatjuk tisztelt támogatást igénylőket, hogy a támogatási kérelmek benyújtására rendelkezésre álló idő meghosszabbításra került. A módosítás révén 2017. november 30. napig van lehetőség az összeállított kérelmek beküldésére. Bővebben


2017-09-22

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
A mellékletben csatoljuk Novák Katalin államtitkár asszony és Fűrész Tünde miniszteri biztos asszony - az EFOP-1.9.9-17 „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” című pályázati felhívással kapcsolatos - tájékoztató levelét.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mg-jobb-kezekben-blcsdei-szakemberek-szakmai-fejlesztse-cm-felhvs-1

A tájékoztató levélben foglaltaknak megfelelően várjuk szíves visszajelzésüket a bolcsode@emmi.gov.hu címre 2017. szeptember 26. (kedd) 10 óráig.

Novák Katalin államtitkár asszony és Fűrész Tünde miniszteri biztos asszony megbízásából,

Üdvözlettel,

Kovácsné Bárány Ildikó
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Tel.: 06-1-795-4074
Mobil.: 06-30-588-5454
e-mail: ildiko.barany@emmi.gov.hu


2017-09-19

Új jogszabály jelent meg! Az emberi erőforrások minisztere a 19 és 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről címmel. Továbbá az egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával,
valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról. A Magyar Közlöny 149. számában található és olvasható. Töltse le itt.


<<<EGYESÜLETÜNK>>>
<<<ESEMÉNYEK>>>
<<<TAGOKNAK>>>

Az elhivatottság mellett legalább annyira
fontos a megfelelő szakmai háttér.
Egyesületünk azokat a szakembereket képviseli és segíti, akik ebben a szellemben végzik munkájukat.
Még nem tagunk?

 

 

Bölcsődék napja 2018.

Az egyesületünk számára fontos, hogy tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek munkájuk, feladatuk végzéséhez. Ezért olyan ismereteket szeretnénk közzé tenni melyek ebben segítenek.

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM
<<<OKTATÁSI LEHETŐSÉGEK>>>
<<<KUTATÁSTÁMOGATÓ>>>
<<<PÁLYÁZATOK>>>

A bölcsőde kisgyermeknevelői mindannyian szakképzett dolgozók, ... nevelése, minél több élmény, tapasztalási lehetőség biztosításával, boldog, derűs ...

 

Magyarországon még mindig az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy mennyi idősen érdemes közösségbe adni egy kisgyereket.

 

Erasmus+ KA1 – Szakképzési Mobilitás – “EDUCHILD” projekt (2017-1-HU01-KA102-035581) 


Az EDUCHILD - Education in Multicultural Context for Early Childhood egy mobilitási projekt szakképzésben tanulók és munkatársak számára. A projekt a 0-3 éves (ECEC - Early Child Education and Care) gyermekek multikulturális nevelésére összpontosít, és kapcsolódik az Erasmus + KA2 "MECEC +" projekt tevékenységeihez és célkitűzéseihez, amelyben a koordinátor Galileo Progetti és a fogadó Arca Cooperativa Sociale partnerek, s amelynek célja a kisgyermeknevelők számára a szakmai képzés minőségének korszerűsítése és fejlesztése a multikulturalizmus és az inklúzió szempontjából. A multikulturális koragyermekkori nevelés rendkívül aktuális és fontos téma a társadalom és az Európai Unió számára. A kisgyermeknevelők képzésének követnie kell a társadalomban zajló változásokat annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövőbeni szakemberek számára megfelelő kompetenciákat nyújtson, nemcsak az etnikai és kulturálisan vegyes gyerekcsoportok legoptimálisabb ellátásához, hanem annak garantálására is, hogy a koragyermekkori nevelés minden gyermeknek és családnak egyenlő esélyeket és kompetenciákat biztosítson a sikeres iskolai és szakmai előmenetelhez. Az EDUCHILD projekt célja továbbképzési lehetőség nyújtása a konzorciumi partnerek (MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma; Magyar Bölcsődék Egyesülete) munkatársai és tanulói számára, hogy felhívja a figyelmet erre a témára, és a jelenlegi és a jövőbeni nevelők kompetenciáit fejlessze. A mobilitási projekt tervezett elemei: 5 hetes és 8 hónapos szakmai gyakorlatok 10 jövőbeni kisgyermekgondozó, - nevelő számára, valamint tanulmányút 6 munkatárs részére Olaszországban, a firenzei ARCA Cooperativa böcsődéiben, amely vezető szerepet játszik a gyermekkori szolgáltatások, a multikulturalizmus és az inklúzió területén.

 

A mobilitási projektben részt vevő kollégák beszámolója a Kisgyermeknevelő című kiadvány 2018. évi kiadásában lesz olvasható, 2018. őszén.

 

  

 

Akár 600 millió forint támogatás bölcsődéknek, óvodáknak.

 

 

MEGNÉZEM MEGNÉZEM MEGNÉZEM

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete