Zenei nevelés a bölcsődében

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata, segítése és a gondozó, nevelő nyelvi igényessége című kisgyermeknevelőknek szóló továbbképzés

Művészettel nevelés a legkisebbeknek

EFOP 3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása”

Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamok országszerte a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szervezésében.

Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció

 

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR MŰVÉSZETTEL NEVELÉS A LEGKISEBBEKNEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOT INDÍT A 2017/2018-AS TANÉVBEN

A bölcsődékben dolgozó csecsemő- és kisgyermeknevelők egyre inkább olyan elméleti ismeretek és gyakorlati eljárások elsajátítását igénylik, amelyek segítséget nyújtanak a bölcsődei munka megfelelő ellátásához, a korai élményalapú művészeti nevelés megvalósításához. Az ELTE TÓK által kidolgozott Művészettel nevelés a legkisebbeknek szakirányú továbbképzési szak elvégzése során a hallgatók olyan korszerű látásmódot, ismeretanyagot sajátítanak el, amelyet a konkrét környezetükben a mindennapok során a művészeti nevelés különböző területein jól hasznosíthatnak.

A művészetpszichológiai és művészetpedagógiai szempontból korszerű képzés a pedagógus szakvizsga moduljaként is ajánlható. A továbbképzés során a sokszínű tantárgyi struktúra által lehetővé válik a csecsemő- és kisgyermeknevelők kreatív művészeti tevékenységének kiszélesítése, elmélyítése.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Művészettel nevelő/fejlesztő szakértő koragyermekkorban (Experience-centric early childhood edutacion through the arts)

Szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés, képzési szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés

A felvétel feltételei: Felsőfokú végzettség. Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, tanító

A képzési idő: 2 félév, összesen 200 kontaktóra. A képzéseken a hallgatók tanóráira kéthetenként pénteken és szombaton kerülhet sor.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakirányú továbbképzési szak féléves díja: 130,000 Ft.

További információ:   http://www.tok.elte.hu/file/muvnevlegkis.pdf

http://www.tok.elte.hu/file/tovabbkepzesek_ism.pdf

Jelentkezni kizárólag elektronikus űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap a honlapról letölthető.
Kérdéseikkel Pálfalvi Judithoz fordulhatnak.
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. 
Telefon: 487-81-32
E-mail: tovabbkepzes@tok.elte.hu

 

EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása”

Képzések, továbbképzések szervezése folyamatosan történik, 2017. évben tavaszi és őszi időszakban ingyenesen lesz lehetősége a kisgyermeknevelőknek akkreditált továbbképzéseken való részvételre.

Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében 4 témakörben valósult meg képzők képzése program, melynek eredményeképp, már 2017. évtől lehetősége van a kisgyermeknevelőknek az alábbi akkreditált továbbképzéseket ingyenesen igénybe venni.

 

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata, segítése és a gondozó, nevelő nyelvi igényessége című kisgyermeknevelőknek szóló továbbképzés részletes leírása

(T-05-126/2016, 40 óra, 35 000 Ft/fő, 50 pont)

(Dr. N. Fodorné Láncz Éva pedagógus)

A tanfolyam kettős arcú,

  1. egyrészről a résztvevők nyelvi tudását hivatott bővíteni, a nyelvművelő, beszédművelő és a kommunikációt érintő anyagrész által a nyelvi igényességet kívánja előtérbe helyezni bizonyítván, hogy a kisgyermekgondozásban alapvető fontosságú e tényező, hiszen a gondozó alapvető nyelvi minta a gyermek számára, s a gondozáson túlmenően (nyelvi) nevelési feladatokat is ellát.
    1. Az igényes, nyelvileg helyes megszólalás, a hangok jó artikulációja, helyes képzése, a beszédfonetikai eszközhasználat és egyéb nem verbális kommunikációs jelek használata kiemelten fontos e munkaterületen, hiszen a gyermek a nyelvi világot (is) leginkább utánzással tanulja meg.
  1. Másrészről a továbbképzés nem csak a gondozó nyelvi folyamatait, hanem a gyermek anyanyelv-elsajátítását kívánja megismertetni nagy hangsúlyt fektetve az utóbbi évek kutatásait feldolgozó szakirodalmakra.
    1. Olyan beszédértési, beszédprodukciós elveket dolgozunk fel, amelyeket szem előtt tartva hozzásegíthetjük a gyermeket a kiegyensúlyozott anyanyelv-elsajátításhoz, az esetleges problémák elkerüléséhez.
    2. S mivel napjaink társadalmában rohamosan nő a nyelvelsajátítási zavarral küzdő gyermekek száma, a továbbképzés segítséget nyújt az esetleges anyanyelv-elsajátítási zavarok felismerésében. Tanfolyamunk feltárja a gondozók lehetőségeit arra nézve, hogy miként tudnak játékos beszédfejlesztések által megelőzni vagy kezelni bizonyos problémákat. A résztvevők megismerik a beszédfejlesztő gyakorlatok összeállításának módszereit, a kivitelezés lépéseit.
    3. A tanfolyamon a korai idegen nyelv bevezetését célzó törekvéseket is megvizsgáljuk, támpontot adunk arra nézve, hogy mikor érdemes bevezetni a második nyelv elsajátítását.

A továbbképzésen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy használható tudást adjunk át, azaz a megismert elméleti anyag a gyakorlatban is véghezvihető legyen.

A témákat minden alkalommal a gondozónői egyéni tapasztalattal egészítjük ki, videó- és hanganyagok bevonásával szeretnénk érthetőbbé és színesebbé tenni.

A továbbképzést Dr. N. Fodorné Láncz Éva magyar nyelv és irodalom szakos tanár vezeti, a felsőfokú csecsemő- és kisgyermeknevelő egyetemi szakon az anyanyelv-elsajátítás témakör kidolgozója, ELTE TÓK.

A továbbképzésen egy vagy két meghívott nyelvész előadó (Dr. N. Fodor János egyetemi adjunktus, ELTE BTK és Dr. Szentgyörgyi Rudolf, egyetemi adjunktus, ELTE BTK) tart egy-egy órás előadást.

Az előadó, szervező elérhetősége:

Dr. N. Fodorné Láncz Éva, lanczeva@gmail.com, +36 70 426 4934

 

Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamok országszerte a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szervezésében.

"Az országban egyedül nálunk sajátíthatja el ingyenesen, gyermekmentőktől, hogy mitől óvja gyermekét, illetve mit tegyen ha kicsinye vészhelyzetben van.
Képzéseinken szakorvosaink és szakápolóink adják át többéves gyermekmentési tevékenységük során szerzett tapasztalataikat.

Megfelelő képzettséggel és odafigyeléssel a balesetek, betegségek 80%-a megelőzhető.
A vészhelyzetek kezelésének legértékesebb első 10-15 perce a laikus elsősegélynyújtó kezében van, ezért fontos, hogy felkészültek legyünk az ilyen helyzetekre.

Kérjük, mielőtt jelentkezne tanfolyamunkra, vagy már betelt, illetve még meg sem hirdetett képzésről érdeklődne, olvassa el a „Fontos tudnivalók” menüpont alatt található: „Amit tudni kell az oktatásról” című fejezetet.
Kérjük, legyenek megértéssel és higgyék el, hogy telefonon sem tudunk gyógyító munkánk közepette, a leírtakon túl további tájékoztatással szolgálni.

Az elmúlt 11 év során több mint 14 000 laikust oktattunk megelőzésre, sürgősségi ellátásra." Bővebben

 

Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció

Létesítési határozati szám: FF/364-10/2014
Indítási határozati szám: FF/2058-3/2014
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 30.

A képzésért felelős oktató: Dr. Hámori Eszter
Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: csecsemő-szülő kapcsolati konzulens
A képzés célja:
A szakképzési program célja a kora gyermekkori pszicho-szociális ellátásban dolgozó szakemberek (pszichológusok, gyógypedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, védőnők, orvosok, stb.) felkészítése a csecsemő- és kisgyermekkori viselkedés- és érzelmi szabályozás (táplálkozás, alvás, megnyugtathatóság, figyelem- és együttműködés) terén jelentkező problémák felismerésére, differenciálására, valamint a kapcsolati pszichológián alapuló családi intervenció és a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció tervezésére és alkalmazására.

A képzés tartalma/elsajátítandó kompetenciák:
A gyakorlati-tapasztalati felkészítés hangsúlyos része a képzésnek. Ennek során a hallgatók gyakorlatot szereznek
• a videotechnikán alapuló résztvevő csecsemő-megfigyelés kapcsolati szemléletének alkalmazásában
• a videotechnikán alapuló konzultációs technikákban
• a kapcsolatdiagnosztikai eljárások alkalmazásában,
• a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció gyakorlatában,
• a szülő-csecsemő konzultáció alkalmazási területeiben, valamint
• a kapcsolatdiagnosztika és a szülő-csecsemő konzultáció alkalmazásának etikai kérdéseiben

Az elméleti felkészítés során a hallgatók többek között a következő témákban szereznek szak-specifikus ismereteket:
• Szocializáció; A korai táplálás pszichológiája.
• Alkalmazott kötődéselmélet; Pszichoanalitikus kapcsolati pszichológia;
• A fejlődési pszichopatológia alapjai. Veleszületett fejlődési rendellenességek és zavarok csecsemőkorban.. A családi rendszer pszichológiája és pszichopatológiája; Korai traumatizáció és fejlődés;
• Kapcsolati és regulációs zavarok csecsemő- és kisgyermekkorban: tipikus, valamint az attól eltérő fejlődésmenetű gyermekeknél
• Kapcsolatdiagnosztikai eljárások és interjútechnikák
• A szülő-csecsemő konzultáció elméleti és gyakorlati modelljei. Klasszikus esetek a szülő-csecsemő konzultációban. Bővebben

 

Zenei nevelés a bölcsődében

A tanfolyam elnevezése: Zenei nevelés a bölcsődében

Időtartam: 30 óra

Létszám: 15-35 fő.

Részvételi díj: 60 000.- Ft (Áfa mentes)

Célja : A zenei nevelés módszertanának átadása, különös tekintettel a zene és a mozgás kapcsolatára. Fontosnak tartjuk  a zenei anyag bővítését, ezen belül a mozgással kapcsolt ölbeli játékok megismertetését,  hatását, illetve a zenei képességek fejlesztését.
A program a kodályi elveket, illetve Forrai Katalin tanítását, az általa kidolgozott kisgyermekkori zenei nevelés módszertanát követi.

A képzés akkreditálás alatt van.

www.zeneineveles.hu

info@zeneineveles.hu

Dr. Gáll Ferencné

zenepedagógus

BÖLCSŐDE KERESŐ

Kérem adjon meg pár paramétert.
Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal.2017 Magyar Bölcsődék Egyesülete